مقالات تربیت بدنی و علوم ورزشی

تیم امید نونهالان دی ماه


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


تیم امید قهرمانی سال 94


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


تیم امید نوجوانان بین مدارس سال94


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


تیم امید نونهالان 94


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


تیم امید خردسالان


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


ورزش های سنتی و نقش آنها در آينده ورزش

ورزش های سنتی و نقش آنها در آينده ورزش پروفسور دکتر پالم، رئيس TAFISA چهارمين سمپوزيوم و اولين فستيوال ورزش های زورخانه ای 15 نوامبر 2005 (24 آبان 1384) - مشهد- ايران کشفيات در زمينه مسائل جغرافيايي عمری طولانی دارند؛ به طوری که امروز تحقيقات در زمينه سياره مريخ در دستور کار کارشناسان قرار دارد، اما با اين وجود، بخش هايي از محيط زندگی انسان ها همچنان ناشناخته باقی مانده اند. زبان شناسان با تجزيه و تحليل زبان های مختلف دنيا و موسيقی دان ها با ثبت آهنگ های دورافتاده ترين روستاها، دنيای امروز را معرفی می کنند. امروز دانشگاه ها با ارائه و ارزيابی اسناد و مدارک در زمينه زبان، موسيقی و جغرافيا نقش مهمی ايفا می کنند. نقاط سفيد –يا به عبارت دقيق تر، نقاط خاکستری- موجود بر روی نقشه زندگی انسان ها که نشان دهنده دوران جديدند، ورزش های سنتی هستند. ورزش های سنتی با وجود تفاوت هايي که با يکديگر دارند، نزديک به هزار نوع می باشند و اگر فقط بخواهيم دسته های اصلی را درنظر بگيريم، به صد نوع می رسند. اين به معنی اين است که ورزش های سنتی از ورزش های المپيکی امروز بسيار غنی ترند. يافته ها در زمينه ورزش های سنتی می تواند بر درک ما از مسائل فرهنگی، هويت ملی، ورزش ها صنعت جهانگردی و سلامت عمومی در نقاط مختلف دنيا، تأثيرگذار باشد. در بررسی احتمالاتی که فرهنگ ما را تبديل به يک وسيله آکادميک می کند، به نتايجی رسيدم. با استفاده از يک فيلتر در مغزم به دنبال منفعت ورزش های همگانی در مسائل آکادميک بودم که سه جنبه توجه مرا به خود جلب کردند: 1- در ورزش های سنتی چه منابعی برای تمرينات فيزيکی وجود دارند؟ 2- ورزش های سنتی برای ورزش های همگانی در کشورهای خودشان چه منابعی را پيشنهاد می کنند؟ 3- ورزش های سنتی برای تبديل شدن به يک ورزش همگانی جهانی و رقابت های بين المللی چه مراحلی بايد طی کنند؟ برای مطالعات مؤثر در زمينه آموزش های فيزيکی و توسعه ملی و بين المللی اين ورزش به قوانين اصلی اکادميک نيز توجه داشتم: تاريخ، بررسی نژادهای مختلف, داروهای ورزشی اقتصاد، هنر موسيقی, حرکات موزون علم ورزش، علوم پايه و آموزش و پرورش در پايان سعی کردم که ورزش های سنتی را به دنيا، افکار عمومی و بزرگان ورزش معرفی کنم. البته سعی کردم مشخص کنم که سهم ورزش های سنتی در توسعه آموزش فيزيکی ورزش های همگانی چقدر است؟ ورزش های سنتی برای آموزش های فيزيکی دارای محتوای لازم هستند، چون: فرهنگ منطقه را به کودکان آموزش می دهند. قوانين و مهارت ها را در يک سيستم اجتماعی معين آموزش می دهند. به تجهيزات خاصی نياز ندارند. توانايي راهيابی به جشنواره های محلی را دارند. ورزش های سنتی به نسل های بعد نيز منتقل می شوند. ورزش های سنتی در کشور خودشان يک جزء اصلی برای افزايش مشارکت در ورزش های همگانی هستند چون: - ورزش هايي با تمرينات معمولی نيستند بلکه بسيار جذابند. - معمولاً همه گروه های سنی با هر توانايي می توانند آن را انجام دهند. - می توانند به عنوان يک جشنواره برگزار شوند. - معمولاً نياز به مکان های خاصی ندارند. - اغلب از طرف مؤسسات فرهنگی، ورزشی و جهانگردی حمايت می شوند. - در جشنواره های مختلف و مدارس قابل اجرا هستند. - برای رسانه ها –به خصوص تلويزيون- جذاب هستند. ورزش های سنتی در رقابت های ورزشی و ورزش همگانی در زمينه بين المللی توسعه جهانی خواهند داشت، چون: همراه با افزايش علاقه فرهنگی محلی پيش می روند. علاوه بر آموزش ورزش، ويژگی های منطقه ای را نيز نشان می دهند. يک برنامه ارزان قيمت برای مقابله با کم تحرکی می باشند. تسلط ورزش های به اصطلاح غربی را متعادل می کنند. توجه جهانيان را به کشور منشأ اين ورزش و فرهنگ آن کشور جلب می کند. در جشنواره ها و مسابقات بين المللی نيز شرکت می کنند. حال به قوانين آکادميکی که در تحقيقات، مدارک و پژوهش ها در مورد ورزش های باستانی دخالت دارند، نگاهی می کنيم: تاريخ توصيف ورزش های سنتی در مسير تاريخ کشف مجدد فعاليت هايي که در مدارک تاريخی از بين رفته اند. ثبت فعاليت هايي که هنوز وجود دارند. معرفی ورزش های سنتی به عنوان ريشه ورزش های امروزی نسل شناسی - معرفی ورزش های سنتی به عنوان معرفی فرهنگ ها - نقش ورزش های سنتی در افسانه ها - جايگاه ورزش سنتی در مهاجرت انسان ها به مناطق مختلف - نقش ورزش های سنتی در زمينه مذهب، جنسيت و طبقه اجتماعی نقش دارو در ورزش تحقيقات در زمينه ظرفيت ها و ميزان تحمل در ورزش های سنتی تحقيقات در زمينه ظرفيت های قدرت در ورزش های سنتی تحقيقات در زمينه ظرفيت های ميزان سرعت در ورزش های سنتی اقتصاد وضعيت ورزش های سنتی در رابطه با گسترش صنعت جهانگردی توليد تجهيزات ورزشی به عنوان يک بخش از تجارت. سرمايه گذاری و درآمد در ورزش های سنتی استخدام مربی داخلی يا بين المللی هنر بررسی محتوای هنری ورزش های سنتی (در موسيقی، هنر و رقص) ارتباط موسيقی و ورزش در فعاليت های مشخص ارتباط رقص با اجزای ورزش ارکان زيبايي های معنوی در ورزش های سنتی علم ورزش ارزيابی يک ويژگی ورزشی واحد در ورزش های سنتی مطالعه تئوری های ورزشی در رابطه با ورزش های سنتی تعميم دادن ورزش های سنتی به تاريخ پيدايش ورزش تغييرات در سيستم ورزش بين المللی به خاطر گسترش آن تحصيلات ورزش های سنتی به عنوان يک دوره کامل درسی برای معلمان مدرسه دوره های تخصصی برای آموزش عملی برای معلمان آموزش ورزش های سنتی برای احيای صنعت توريسم آموزش موسيقی و رقص در ورزش های مشابه حال بايد ديد چگونه می توانيم چنين فعاليت هايي را پايه گذاری کرده و ادامه دهيم؟ قبل از جواب دادن به اين سؤال، از شما به خاطر برگزاری اين سمينار تشکر می کنم. من به عنوان مؤسس فستيوال جهانی ورزش ها و بازی های سنتی خوشحالم که در اين سمينارقدم های حياتی برداشته ايد. با اين حال، چنين سميناری پيش از اين در بانکوک، بن و هانور برگزار شد و چهارمين کنگره آن به زودی يعنی تا پايان جولای 2005 در مونترال برگزار می شود و من آينده درخشانی را برای شما در تجديد حيات ورزش های سنتی می بينم. در پايان چند پيشنهاد برای برداشتن قدم های بعدی برای شما دارم: در دانشگاه, دانشکده همکاری های گروهی ،تأسيس کنيد. در آکادمی المپيک "مرکز مطالعات ورزش های سنتی" را تأسيس کنيد. برای ثبت اين ورزش در يونسکو اقدام کنيد. يک مجموعه درباره ورزش های سنتی ايران را برای جامعه بين المللی تاليف و چاپ کنيد. به فعاليت های علمی در زمينه ورزش های سنتی جايزه اهدا کنيد. از پيشقدم شدن شما در اين زمينه تشکر می کنم و آرزوی موفقيت شما را در تغيير چهره ورزش امروز، دارم.
منبع : بهشت نت


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi


ورزش عامل پیشگیری از ده ها بیماری

تحقیقات پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که داشتن تحرک و ورزش روزانه حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به مدت ۵ بار درهفته مانع از بروز دسته کم ۳۰ نوع بیماری و یا مقابله با آنها و بهبود انواع امراض می شود.

به گزارش پایگاه خبری UN دراین تحقیق وزارت بهداشت، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، مرکز ملی پیشگیری از بیماری های مزمن و ارتقای سلامت و شورای ریاست جمهوری در ورزش و تناسب اندام آمریکا همکاری داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای در سال گذشته، هفدهم فروردین (ششم آوریل) را به عنوان روز بین المللی ورزش برای توسعه و صلح نامگذاری کرد.

 

سابقه تاریخی ۶ آوریل به سال ۱۸۹۶ باز می گردد که در آن اولین بازی های المپیک مدرن در آتن برگزار شد. اکنون شیوه زندگی اداری و ماشینی سبب گسترش انواع بیماری های مختلف در جهان شده است درحالی که پزشکان می گویند روزانه حدود ۳۰ دقیقه اجرای حرکات ورزشی و تحرک مناسب سبب جلوگیری از بسیاری از بیماری ها می شود بنابراین هدف از نامگذاری یک روز درجهان به ورزش به امید شروعی برای تغییر شیوه زندگی و گسترش سلامت همگانی بشر بوده است. به همین منظور ترویج شیوه زندگی سالم و دفع بیماریها با داشتن تحرک و ورزش برای مردم سراسر جهان از مهم ترین اولویت های مردم و مسئولان در سراسر جهان مطرح شده است. ورزش قدمتی به اندازه طول زندگی بشر دارد؛ حرکات فیزیکی انسان های اولیه در قالب جنگ و شکار بوده است. نقاشی های مشاهده شده در غار Lascaux که به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد باز می گردد نشان می دهد که فعالیت هایی چون کشتی و تیراندازی با کمان از آن زمان وجود داشته است.سومری ها در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد ارزش زیادی برای ورزش قایل بوده اند. یکی از مجسمه های برنزی به جا مانده از این قوم، دو حریف آماده کشتی را نشان می دهد. این مجسمه اکنون در موزه ملی عراق نگهداری می شود. لوح های تاریخی به جا مانده از آنان نیز نشان می دهد که پادشاهان این قوم به ورزش های مختلف مخصوصا ماهیگیری علاقه مند بوده اند.اولین المپیک، ۷۷۶ سال قبل از میلاد در یونان باستان برگزار شد که در آن ورزش هایی چون کشتی، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، دو و ارابه رانی وجود داشت.صفحات تاریخ نشان می دهد که علاقه به پژوهش در زمینه نقش فعالیت های فیزیکی بر سلامت از سال ۱۹۵۰ آغاز شد ولی می توان انقلاب این تحقیقات را دهه بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ دانست.

 

کمتر کسی است که از تاثیر ورزش و فعالیت های بدنی بر سلامت ناآگاه باشد.

 

ورزش باعث کاهش فشار خون و کلسترول بد می شود و احتمال مسدود شدن شریان ها را از بین می برد. با ورزش حساسیت بدن به انسولین افزایش پیدا می کند و منجر به بهبود دیابت می شود. یکی از اثرات ورزش منظم کاهش وزن است که خود کلید حل بسیاری از بیماری هاست. در بیشتر اسناد پزشکی پیاده روی روزانه به مدت ۳۰ دقیقه برای تناسب اندام توصیه شده است و نیازی به حرکات سخت ورزشی نیست.

 

ورزش از بروز بیماری پوکی استخوان جلوگیری می کند. اگر پیاده روی روزانه در فضای باز و مسطح انجام شود؛ ویتامین D موردنیاز بدن نیز به طور کامل از طریق پوست جذب می شود.

 

ورزش باعث بهبود خلق و خو می شود و ضد افسردگی و استرس است.تنها راه مبارزه با تنش های زندگی، فعالیت فیزیکی منظم است. ورزش باعث ترشح هورمون های نفرین، دوپامین، سروتونین و اندروفین می شود که عامل اصلی شادی و کاهش استرس هستند.ورزش باعث افزایش سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از سرماخوردگی های مکرر می شود. ضعف سیستم ایمنی عامل اصلی سرطان، ام اس و ای ال اس است.

 

ورزش عامل اصلی بارداری موفقیت آمیز و تولد نوزاد سالم است. تحقیقات نشان می دهد که افسردگی پس از زایمان نیز با استفاده از حرکات ورزشی و استفاده از هوای آزاد از بین می رود.

 

ورزش اکسیر جوانی است و مانند یک داروی ضد پیری قوی عمل می کند. ورزش از انحطاط سیستم اعصاب و مغز جلوگیری می کند و باعث افزایش حافظه و قدرت یادگیری می شود. هنگام حرکات ورزشی میزان جریان خون در مغز افزایش پیدا می کند و سیستم اعصاب تحریک می شود و سلول های عصبی جدید تولید می کند.ورزش باعث بهبود الگوی خواب شده و سردرد و میگرن را کاهش می دهد.احتمال بروز سکته مغزی در افرادی که ورزش می کنند بسیار کم است. ورزش باعث افزایش اعتماد به نفس و آرامش می شود.

 

ورزش منظم دشمن آرتروز و رماتیسم مفصلی است. حجم ریه همزمان با فعالیت ورزشی افزایش پیدا می کند و بیماری ها تنفسی از بین می روند. ورزش باعث بهبود بیماری آسم می شود. ورزش باعث افزایش کشش و استقامت عضلات می شود که خود عامل حفظ استخوان ها و افزایش طول عمر است. همه ما حتی برای یک بار هم که شده به مطلبی در رابطه با ورزش و نقش آن در سلامتی بر خورده ایم؛ ولی نکته مهم این است که این تیترهای زیبا را در حد شعار ندانیم و باور کنیم که ورزش تاثیر شگرفی بر فیزیک و روحمان دارد. با توجه به اهمیت ورزش در سلامتی جسم و روان، علاوه بر تربیت بدنی، رشته ای با عنوان Sport and Health Sciences در برخی از دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود. دانش آموختگان این رشته پس از فارغ التحصیلی در موضوعاتی از قبیل تاثیر ورزش های مختلف بر بدن، رشته های مختلف ورزشی، ارتباط ورزش بر گروه های مختلف سنی، ورزش درمانی، تاثیر ورزش و جایگاه اجتماعی آن، حمایت از اقدامات ورزشی، تلاش برای توسعه سلامت عمومی و موضوعاتی از این دست اشراف پیدا می کنند و آن را به صورت کاملا حرفه ای و تحقیقاتی فرا می گیرند.


نويسنده : Vahid Riyahi & Vahideh Riyahi